Händer tangentbord

Dags för anmälan till distanskurs

I september startar distansutbildningen "Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård".

– Den förra kursen vi hade blev fulltecknad. Det finns 35 platser på kursen så det gäller att anmäla sig snabbt, säger Lotta Kvarnström, kursansvarig.

Från och med nu går det att anmäla sig till distanskursen "Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård". Kursstarten blir den 28 september och pågår fram till november.

Kursen är öppen för alla att söka, men den främsta målgruppen är skolledare, personal från elevhälsa och personal inom socialtjänst och på SiS-ungdomshem eller andra HVB-hem. Kursansvariga är Lotta Kvarnström och Maria Barta.

– Det handlar om ett gemensamt ansvar och därför är samverkan av stor betydelse. De som har gått kursen nu i vår upplevde den som väldigt positiv. Många rektorer och specialpedagoger deltog under den kursen. Vi vill gärna ha fler deltagare från socialtjänsten och HVB-hemmen denna omgång. De är jätteviktiga aktörer när ungdomar placeras i samhällsvård, säger Lotta Kvarnström.

Kursen består av fyra olika moment:

  1. Barn och ungdomar i samhällsvård och deras skolgång
  2. Perspektiv på samverkan
  3. SisSam-modellen, en modell för samverkan
  4. Rutiner för samverkan i din verksamhet

– Under det sista kursmomentet får deltagarna i uppgift att beskriva rutiner i sin egen verksamhet, vilket är ett bra sätt att lyfta fram hur rutinerna ser ut idag och vad man kan förbättra, säger Lotta Kvarnström.

Rekommenderas varmt

Ariana Pizzignacco som deltog i distanskursen tidigare i vår är mycket nöjd med kursen.

– ­Jag har fått en inblick i hur SiSam-modellen är uppbyggd och hur den ska fungera. Att få ta del av alla dokument kring SiSam-modellen har varit mycket bra. Det gjorde att jag förstod upplägget. Jag tyckte även den pedagogiska kartläggningen var mycket bra, säger Ariana.

– Jag fick bekräftelse på mina egna tankar om hur dessa barn behöver bli omhändertagna. Jag tänker på att de finns i ett sammanhang och att vi behöver se helheten kring barnet. Skolan är en viktig del och en skyddsfaktor vilket gör att vi behöver ta hand om dem i skolan och samarbeta med andra aktörer. Det är så lätt att barn hamnar mellan stolarna och att varje aktör säger att det inte ligger på deras bord. Jag upplevde att jag fick en inblick i hur det ser ut i vår kommun. Med SiSam-modellen blir det en samsyn och förhoppningsvis ett gott samarbete, säger Ariana.

Publicerat tisdag 12 maj 2015 Granskat onsdag 27 januari 2016