Dags att söka till våra specialskolor

Nu är det dags att söka till våra specialskolor. 15 januari 2016 är sista ansökningsdag.

Blanketter för att söka till specialskolorna hittar du här, eller under respektive skola.

Våra specialskolor tar emot elever som behöver ett alternativ till den vanliga grundskolan. Eleverna som går sin skolgång hos oss erbjuds en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling.

För elever som är döva eller har en hörselnedsättning 

Undervisning på två språk

Vi har fem skolor som erbjuder undervisning på två språk: svenskt teckenspråk och svenska. Det ger en flexibel miljö där eleven kan växla mellan språken. Vi värdesätter ljudmiljön och har funktionell hörselteknik i våra lokaler.

Birgittaskolan i Örebro
Kristinaskolan i Härnösand
Manillaskolan i Stockholm
Vänerskolan i Vänersborg
Östervångsskolan i Lund

För elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet

Åsbackaskolan erbjuder en utbildning utifrån varje elevs förutsättning och behov. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till samvaro, samspel och kommunikation i en tvåspråkig miljö.

Åsbackaskolan i Örebro


En kille på Åsbackskolan som kör trampbil på en trafikdag

Åsbackaskolan erbjuder en utbildning utifrån varje elevs förutsättning och behov. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevers lust och önskan till samvaro, samspel och kommunikation i en tvåspråkig miljö.

Åsbackaskolan i Örebro


En flicka som besöker Ekeskolan och provar träslöjd. Mamman i bakgrunden.

Ekeskolan erbjuder elever synanpassad undervisning i skolämnen och undervisning i synspecifika ämnen som punktskrift, mobility samt självständighetsträning utefter elevers individuella behov.

Ekeskolan i Örebro


Tre ungdomar på Hällsboskolans elevhem pusslar tillsammans

Hällsboskolan arbetar med språk och kommunikation på olika sätt. Målet är att våra elever ska få förutsättningar att vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammang. Undervisningen anpassas utifrån individuella behov.

Hällsboskolan i Stockholm och Umeå

Publicerat onsdag 10 december 2014 Granskat måndag 11 januari 2016

Livet efter skolan

Hälsa på hemma hos enhetschefen, husbyggaren och småbarnsmamman Stina som tidigare har gått på Kristinaskolan.
Möt Glenn som studerat på Ekeskolan och som nu bor i egen lägenhet på Tjörn utanför Göteborg. Han arbetar på ett hunddagis när han inte tränar elektronskytte.

Efter specialskolan