böcker och en digital skärm på ett bord

Dags att anmäla sig till vårens distanskurser

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder 20-tal kostnadsfria kurser på distans. I vårens utbud finns bland andra de helt nya kurserna Utredning och mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård och Förskolans inre arbete och utveckling.

Andra kurser vi erbjuder är till exempel Tillgänglig utbildning – så gör vi det möjligt, Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning och Den mångkulturella skolan. Du hittar alla kurserna nedan.

I våra distanskurser utbyter du erfarenheter med de andra deltagarna i kursforum, där kommunikation är den bärande idén. Våra distanskurser är en praktisk studieform. Du kan studera utan långa resor, kursarbetet är flexibelt i tid och rum och du har stor möjlighet att påverka din egen studiesituation.

Välkommen med din anmälan!

Publicerat tisdag 11 november 2014 Granskat onsdag 27 januari 2016

Kurser