framsidor

Bristande tillgänglighet föreslås bli ny form av diskriminering

I dagarna har ett nytt lagförslag presenterats om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av diskrimineringslagen. Förslaget innebär bland annat att bristande tillgänglighet i alla skolformer som drabbar barn och elever med en funktionsnedsättning kan bli ett ärende för diskrimineringsombudsmannen.

Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev missgynnas på grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen. Catrin Tufvesson, samordnare i tillgänglighetsfrågor på SPSM, välkomnar förslaget och menar att kunskapen kring tillgänglighetsfrågor i förskola och skola kan bli bättre.

– Helhetssynen kring en tillgänglig utbildning måste implementeras och här har SPSM:s rådgivande funktion en viktig roll, säger Catrin.

Lagen föreslås gälla från 1 januari 2015.

Värdefullt samarbete för konkreta verktyg

Om en månad kommer ett tillgänglighetspaket att presenteras med både SPSM och Handikappförbunden som avsändare. Konferensen i Stockholm den 3 april, Tillgänglighet får skolan att funka, är startskottet för en mycket intensiv vår i tillgänglighetens tecken. Utbildningsdagar, webbseminarium och inte minst en introduktion av ett webbaserat verktyg kommer att fylla vårdagarna 2014.

– Ambitionen att fler skolor och skolformer aktivt och strategiskt ska arbeta med tillgänglighetsfrågor är högt ställd, säger Catrin. Ju högre tillgänglighetsfrågorna står på agendan, desto mindre risk är ju faktiskt att barn och elever diskrimineras och därmed inte utsätts för onödig press, avslutar hon.

Publicerat tisdag 11 mars 2014 Granskat tisdag 29 december 2015