Titelbild från läromedlet. En tecknad bild av traktor, djur och en människa på en bondgård.

Bondgården

Bondgården är ett digitalt läromedel för ett ökat ordförråd som riktar sig till elever med dövhet eller nedsatt hörsel inom specialskola 1-4.

I Bondgården får eleven lära sig 327 ord om bondgården och dess djur. Det innehåller även urklippsbilder och färgläggningsbilder som är kopplat till ordlistans bilder och sånger på teckenspråk.

I vår webbutik hittar du Bondgården och tusentals andra läromedel.

Publicerat fredag 2 oktober 2020