Bli inspirerad av Rosengårdsskolan i arbetet med extra anpassningar

Rosengårdsskolan har lyckats i arbetet med extra anpassningar. Tack vare vårt nya stödmaterial kan Rosengårdsskolan, Gullviksskolan och Dammhagskolan inspirera dig och din verksamhet.

Vad är extra anpassningar och hur jobbar vi på skolan med det? Det är frågor som vi ofta får. Nu finns vårt nya stödmaterial om extra anpassningar som ger både ökad kunskap och motivation. 

– Viktigast är att alla elever når målen i sin utbildning och vår förhoppning är att det här blir ett stöd i arbetet. Du kan inte kopiera någon annans arbete men du kan få idéer. När vi såg hur Rosengårdsskolan, Gullviksskolan och Dammhagskolan arbetar kände vi direkt att deras arbetssätt kan inspirera andra, säger AnnBrith Eliasson Labraaten, en av myndighetens rådgivare som har tagit fram det nya stödmaterialet.

Fungera för alla

Materialet vänder sig till dig som arbetar i skolan som rektor, pedagog eller inom elevhälsan. Tanken är att det ska fungera för olika verksamheter och vara oberoende av verksamhetens storlek, nuläge och förutsättningar.

– Vi har sett att samarbete mellan olika yrkesroller i skolan är nyckeln till framgång. Att låta arbetet ta tid, våga prova nya arbetssätt, utvärdera och ibland börja om. Vi har blivit imponerade av arbetsglädjen på skolorna, hur de arbetar tillsammans, att alla är noggranna med att ingen ska känna sig ensam med ett ansvar, säger Anna Sjölander, en annan av myndighetens rådgivare som också har arbetat med stödmaterialet.

Fördjupande samtal kompletterar vardagsberättelser

I materialet berättar rektorer, elevhälsopersonal och pedagoger själva om sitt vardagsarbete med extra anpassningar. De ger konkreta exempel som belyser deras arbetsprocess ur olika perspektiv, med samarbete som tydlig framgångsfaktor.

Förutom att du får inspiration från framgångsrika skolor får du också ta del av fördjupande samtal med representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och Skolverket. I stödmaterialet finns även diskussionsfrågor, förslag till fördjupning, frågor och svar, med mera.


Erfarenheter från Skolinspektionens granskning

Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten deltog 2016 i Skolinspektionens kvalitetsgranskning Skolans arbete med extra anpassningar. I granskningen hade vår myndighet ett särskilt ansvar för att med vårt specialpedagogiska perspektiv observera undervisningen. Erfarenheter från Skolinspektionens granskning resulterade i detta stödmaterial.

Video

Extra anpassningar - ett nytt stödmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Publicerat tisdag 3 oktober 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018