Två förskolebarn dansar tillsammans

Behov och möjligheter i förskolan

I höst bjuder vi in förskolechefer i hela landet till en konferens om specialpedagogiskt stöd i förskolan. Bland de medverkande har vi forskare och praktiker som med olika perspektiv tar upp behov och möjligheter med specialpedagogiskt stöd. Där finns också representanter från kommuner som berättar om hur de samverkat med oss.

Vår utgångspunkt är att varje barn ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i förskolan. Ibland innebär det att verksamheten behöver utvecklas, genom att personalen får mer kunskap och möjligheter att öka sin förståelse för barnens behov.

I många fall finns den specialpedagogiska kompetensen i kommunen. När den inte gör det finns det möjligheten att få stöd från SPSM. Våra rådgivare fungerar som ett kompletterande stöd till verksamhetens egna specialpedagogiska resurser.

För att dela med oss av hur det fungerar har vi bjudit med några av alla dem som vi samverkat med. De kommer från Norrtälje, Danderyd, Kil, Ljusnarsberg, Överkalix, Växjö och Alingsås för att beskriva sin erfarenheter.

En konferens på turné

Konferensen ges på olika platser i landet under november månad. De inbjudna föreläsarna kommer från den region där konferensen hålls.

Datum:

  • Stockholm 4 november 2014
  • Örebro 13 november 2014
  • Malmö 18 november 2014
  • Umeå 19 november 2014
  • Göteborg 20 november 2014

Ett axplock ur programmen

Stockholm

Representanter från två kommuner berättar om sin samverkan med SPSM. Susanne Karlsdotter, verksamhetschef för förskolan i Norrtälje kommun berättar om processen kring att skapa en tillgänglig förskola för alla barn. Lena Wallin, förskoleexpert i Danderyds kommun talar om hur de använt sig av SPSM:s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

Örebro

Susan Meuller, förskolechef, Kils kommun samt Eva Lindberg, förskollärare och Pia Nilsson Enqvist, specialpedagog, Ljusnarsbergs kommun beskriver ett förebyggande arbete i förskolan. De kommer att dela med sig av hur de i kommunerna arbetar vidare utifrån SPSM:s modell från förstudien Hur ser, hör och möter vi barns olikheter i förskolan?

Umeå

Ann-Sofie Landin, förskolechef i Överkalix kommun, Helen Bergstadius och Marianne Eriksson, båda rådgivare SPSM samtalar om erfarenheter från Ängens förskola där personalen kände ett behov av att bli bättre på att inleda och utveckla samspel och kommunikation utifrån behoven i barngruppen. Samtalet utgår från reflektioner som pedagogerna skrivit i ett brev.

Eva Silverplats, rådgivare SPSM berättar om förskolan i Krokoms kommun och ett samarbete som handlat om människor och samspel.

Göteborg

Barbro Yring och Lena Pettersson, specialpedagoger i Alingsås kommun berättar om sitt samarbete med SPSM och hur den särskilda kunskapen blir en del av vardagspedagogiken. De beskriver också hur pågående SIS-projekt ger förskolan i Alingsås en möjlighet till utveckling.

Malmö

Birgitta Salomonsson-Wiger, specialpedagog med inriktning förskola, Växjö kommun berättar tillsammans med Britt-Lis Persson, rådgivare SPSM om samverkan kring tillgänglig lärmiljö, normer och värden, förhållningssätt och inkludering.

Se alla aktiviteter i november i vårt kalendarium.

Publicerat måndag 22 september 2014 Granskat måndag 11 januari 2016