Bäst 2017: Elevernas meritvärden ökar över tid

Ökad kännedom, ökad efterfrågan på Särskilt utbildningsbidrag och inte minst, ökat meritvärde för eleverna i specialskolan är tre viktiga framgångar för Specialpedagogiska skolmyndighetens arbete.

Analyser visar att ett fokuserat arbete med att stödja elever i specialskolan i deras kunskapsutveckling ger resultat. Detsamma gäller kopplingen mellan skolornas kvalitetsarbete och skolornas resultat.

En jämförelse över längre tid visar att resultaten har förbättrats i specialskolan. Resultaten visar också att det finns ett samband mellan vilket meritvärde eleverna fick i årskurs 10 och vid vilket stadium de skrevs in i specialskolan. Ju tidigare eleverna började i specialskolan, ju högre meritvärde hade de i årskurs 10.

– Det är lite av ett trendbrott, och givetvis ett väldigt glädjande sådant säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Barnpanel för ökad delaktighet

Hur ökar man tillgängligheten och delaktigheten i utbildningen för barn oavsett funktionsförmåga? Allra bäst svar på den frågan ger eleverna själva och 2017 startade därför arbetet med barnpanel. Elever från specialskolan var först ut och frågor som arbetsro, trygghet och studiemotivation har diskuterats.

– Barnpanelen är en oerhört viktig röst för vårt fortsatta kvalitetsarbete i specialskolan, säger Fredrik.

Under 2018 fortsätter arbetet med barnpanelen. Nästa steg är att undersöka hur elever med funktionsnedsättningar i grundskolan upplever tryggheten, arbetsron och studiemotivationen i skolan. Resultatet är tänkt att redovisas vid ett frukostseminarium i slutet av året.

Fler vet vilka vi är och vad vi gör

Myndighetens kampanjer varit lyckosamma, våra tjänster Hitta läromedel och Fråga en rådgivare når allt fler användare och antal besök och frågor har ökat iögonfallande bra.

Vi ser även att Särskilt utbildningsbidrag, det vill säga det bidrag som studerande på landets folkhögskolor kan söka, ökat i efterfrågan 2017.

– Det är glädjande eftersom Folkhögskolorna bidrar till att flera unga vuxna och vuxna med funktionsnedsättningar får chans till vidarestudier, avslutar Fredrik Malmberg.

Ladda ner Årsredovisningen

Publicerat fredag 19 oktober 2018