Att bli självständig

– Hej och välkomna till kvällens program, jag heter Samuel Asplund och ska tillsammans med Rickard Sjöberg leda postkodmiljonären ikväll.

Orden kommer snabbt för Samuel Asplund. Han är en gänglig, snart 19-åring, som går Balders gymnasiesärskola i Skellefteå. Till sommaren tar han studenten och han har siktet inställt på att bo i gruppboende, och att leda postkodmiljonären på TV. Samuel är blind sedan födseln och han har autism. Blindhet i kombination med autism är ofta en utmaning när det handlar om att hitta en fungerande pedagogisk miljö. Det har varit svårt för skolan att erbjuda utmaningar som var tillräckligt motiverande och engagerande.

Alla inblandade spelar en viktig roll

Samuels klasslärare Maritha Lindholm, tog kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten som i sin tur kopplade in kollegor inom Resurscenter syn som har specialistkunskap inom synområdet. Maritha fick i uppdrag att samla viktiga personer kring Samuel och skolan: föräldrar, synrehabilitering, habilitering samt Resurscenter Syn. Det nätverket har sedan dess haft regelbundna träffar.

– Alla i nätverket måste förstå att de spelar en viktig roll, säger Gerd Tobiasson Jackson, rådgivare på Resurscenter Syn. Och för att öka elevens delaktighet är det viktigt att utgå från den konkreta "här och nu"-situationen.

Tillsammans med sina kollegor Håkan Jansson som är rådgivare, My Paaske Toolanen som är psykolog och nätverket runt Samuel har vi arbetat utifrån den så kallade 5-stegsmetoden.

Övergång från skola till vuxenliv

5-stegsmetoden tar utgångspunkt i den nutida och framtida livssituationen, och i det här fallet om övergången från skola till vuxenliv. Samuel har själv varit delaktig i processen och valt att arbeta med aktiviteter som att gå till skolmatsalen, göra sin egen frukost och köpa ingredienser till mellanmålet.

– Vi har lärt oss så mycket, säger Göran Olofsson, assistent till Samuel. Framförallt har vi börjat ställa frågor kring varför vi gör det vi gör. Att fokusera på en aktivitet i taget och bryta ner den i olika moment gör det lättare att se var det går att göra förbättringar.

– Frukostsituationen var till en början i 28 olika moment, berättar Sara Holmberg, även hon assistent till Samuel. Nu har vi förenklat och är för närvarande nere på 12 moment. Flera av momenten klarar Samuel utan stöd. Det har varit en viktig lärdom att backa lite grand. Det räcker att vi håller oss i bakgrunden och bara påminner om vad nästa steg är.

– Ta en sådan enkel sak som käppen, säger Göran. Tidigare fanns vi alltid till hands för att ge honom den utan att vi egentligen reflekterade över det. Nu är Samuel noga med var han ställer käppen så att han lätt kommer åt den när han behöver den.

– Precis, fyller Sara i. Jag ser på min roll på ett annat sätt i dag, det jag gör och inte gör påverkar mer än vad jag tidigare trott. Och nu måste vi lära övriga kollegor samma förhållningssätt.

Tänka och se ur nya perspektiv

Om insatserna från Specialpedagogiska skolmyndigheten säger Maritha att det varit skönt med någon som haft inblick och kunnat agera bollplank.

– Det har varit ett stöd att känna att någon är intresserad av vår situation. Ett stöd som lärt oss att tänka och se ur nya perspektiv. Det kommer bli så bra för Samuel i framtiden och det är tack vare det samlade nätverket. Under våren kommer det att bli en succesiv utfasning. Och det märks på Samuel att han är på väg ut ur skolan nu, vilket är precis som det ska vara, avslutar Maritha.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 1, 2019.

Publicerat onsdag 10 juli 2019