En kille som står vid ett stafli och målar på Åsbackaskolan

Åsbackaskolan firar 50 år

I dag firar Åsbackaskolan i Gnesta 50 år med en stor fest för alla elever som går och har gått på Åsbackaskolan. Med utställningar, film, rundvandring, mingel och underhållning tackar skolan för sina år i Gnesta. Höstterminen 2014 välkomnar skolan sina elever i Örebro.

– Åsbackaskolan har haft fantastiska år här i Gnesta. Vi startade verksamheten 1964 med femton elever och märkligt nog avslutar vi verksamheten i Gnesta med femton elever. Som mest har skolan haft drygt sextio elever och det var i början på 2000-talet, säger Eva Klubb Degsell, rektor på Åsbackaskolan.

Man räknar med att ungefär 100 tidigare elever kommer till Åsbackaskolan i dag, för att minnas sin skoltid, träffa före detta klasskamrater och vara med och fira.

Att lära genom att uppleva

Åsbackaskolan är en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning, och för elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet.

Åsbackaskolan ger eleverna en anpassad och upplevelsebaserad undervisning. Målet är att varje elev ska få möjligheter att skapa strategier för att uppnå högsta möjliga självständighet i ett livslångt perspektiv. Skolan har haft över 250 elever från hela Sverige.

– Det som är specifikt för Åsbackaskolan är vårt upplevelsebaserade lärande där eleverna får sina kunskaper genom att känna, dofta, röra och prova. Skolan är tvåspråkig och i all vår undervisning använder vi teckenspråk. Det är viktigt för oss att alla ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Och alla kan, fast man gör det utifrån sina egna möjligheter, fortsätter Eva.

Fler skolkamrater ger bättre förutsättningar

För att nå specialskolans mål är det viktigt att finnas i ett sammanhang där goda förutsättningar ges och en tvåspråkig miljö finns. Och att det finns många personer att interagera kommunikativt med i vardagen. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit beslutet att flytta Åsbackaskolan till Örebro från höstterminen 2014 där det finns många fler elever i en tvåspråkig miljö.

I Örebro kommer Åsbackaskolan att dela skollokaler med en av Specialpedagogiska skolmyndighetens andra skolor – Birgittaskolan. Birgittaskolan har en tvåspråkig miljö och där går elever som är döva eller som har hörselnedsättning. I Örebro finns också riksgymnasiet för Åsbackaskolans målgrupper.

– Vi tycker det är berikande att Åsbackaskolans elever kommer till oss. Jag tror också det är bra för eleverna att samlas i en teckenspråkig miljö i ett större sammanhang, säger Roger Holmström, rektor på Birgittaskolan.

Publicerat onsdag 9 april 2014 Granskat måndag 11 januari 2016