illustration av en läsplatta och en dator

Anmälan till vårens nätbaserade kurser är öppen

Har du behov av att kompetensutveckla dig inom det specialpedagogiska området på ett flexibelt sätt? Vi erbjuder ett stort antal nätbaserade kurser under våren 2020. I vår digitala utbildningsmiljö tar du del av innehållet i form av texter, filmer och länkar. På kursplatsen delar du erfarenheter och processar innehållet tillsammans med andra kursdeltagare i ett kollegialt lärande.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ser just nu över sitt nätbaserade kursutbud och utbudet är därför aningen begränsat våren 2020. Vi hoppas ändå att följande områden kan fånga ditt intresse:

Tillgänglig lärmiljö

Tack vare stort intresse för kursen Att undervisa barn och elever med rörelsehinder under 2019 så erbjuder vi nu kursen även under våren 2020. Under våren startar vi även riktade kurser mot både förskolan och vuxenutbildningen samt kursen Att skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshem.

Hörsel, syn och dövblindhet

Kursen Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning ger som baskurs under våren 2020. Och, möter du barn, elever eller vuxenstuderande med synnedsättning eller dövblindhet i din undervisning så erbjuder vi skräddarsydda kurser inom området.

Intellektuell funktionsnedsättning

Möter du elever med intellektuell funktionsnedsättning? Sök då kursen Utvecklingsstörning- utvecklingsmöjligheter.

Digitalt lärande

Inom området digitalt lärande ger vi flera kurser för dig som vill fördjupa kunskaperna inom olika digitala plattformar och operativsystem samt inom olika ämnen, exempelvis matematik.

Länk till hela utbudet av nätbaserade kurser

Publicerat torsdag 5 december 2019