Anmälan till vårens nätbaserade kurser är öppen

Har du behov av att kompetensutveckla dig inom det specialpedagogiska området på ett flexibelt sätt? Vi erbjuder ett stort antal nätbaserade kurser under våren 2019.

I vår digitala utbildningsmiljö tar du del av innehållet i form av texter, filmer och länkar. På kursplatsen delar du erfarenheter och processar innehållet tillsammans med andra kursdeltagare i ett kollegialt lärande.

Tack vare stort intresse för kursen Att undervisa elever med rörelsehinder under hösten så erbjuder vi nu kursen våren 2019. Under våren startar vi även Delaktighet, ett arbetssätt i skolan, en kurs som utgår från stödmaterialet med samma namn.

Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård är kursen som handlar om samverkan enligt SAMS- och SiSam-modellen kring barn och ungdomars skolgång och om samverkande aktörers roller, uppdrag och ansvar för placerade barn.

Kursen Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning ger vi både som baskurs och som fortsättningskurs. Fortsättningskursen förutsätter att du tidigare deltagit i baskursen, antingen som en nätbaserad eller en fysisk kurs.

Inom området digitalt lärande ger vi flera kurser för dig som vill fördjupa kunskaperna inom olika digitala plattformar och operativsystem samt inom olika ämnen, exempelvis matematik.

Möter du barn, elever eller vuxenstuderande med till exempel synnedsättning, dövblindhet eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  Vi erbjuder många kurser som handlar om hur du kan skapa tillgängliga lärmiljöer för alla.

Välkommen med din anmälan!

Publicerat måndag 3 december 2018