Anmälan till höstens nätbaserade kurser är öppen

Har du behov av att kompetensutveckla dig inom det specialpedagogiska området på ett flexibelt sätt? Vi erbjuder 23 nätbaserade kurser under hösten 2019. 

Även i höst erbjuder vi kurser som handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationer i förhållande till språkstörning.

Inom området digitalt lärande ger vi flera kurser för dig som vill fördjupa kunskaperna inom olika digitala plattformar och operativsystem samt inom olika ämnen, exempelvis matematik.

Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård är kursen som handlar om samverkan enligt SAMS- och SiSam-modellen kring barn och ungdomars skolgång och om samverkande aktörers roller, uppdrag och ansvar för placerade barn.

Kursen Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning ger vi både som baskurs och som fortsättningskurs. Fortsättningskursen förutsätter att du tidigare deltagit i baskursen, antingen som en nätbaserad eller en fysisk kurs.

Möter du barn, elever eller vuxenstuderande med till exempel synnedsättning, dövblindhet eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så hittar du också våra kurser som handlar om hur du kan skapa tillgängliga lärmiljöer för alla.

Smidig kursplattform som främjar kollegialt lärande

I vår digitala utbildningsmiljö tar du del av innehållet i form av texter, filmer och länkar. På kursplatsen delar du erfarenheter och processar innehållet tillsammans med andra kursdeltagare i ett kollegialt lärande.

Översättningar kommer inom kort.

Publicerat fredag 17 maj 2019