illustration med en läsplatta och en bärbar dator

Anmäl dig nu till höstens nätbaserade kurser

Har du behov av att kompetensutveckla dig inom det specialpedagogiska området på ett flexibelt sätt? Vi erbjuder ett stort antal nätbaserade kurser under hösten 2020. Bland annat kommer vårens mest efterfrågade kurser kring språkstörning att starta igen till hösten.

Storsatsningen på nätbaserade kurser inom språkstörning fortsätter i höst och precis som under våren kommer det att finnas anpassade kurser för olika skolformer. Övriga intressanta kurser är exempelvis:

Utredning och mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Kursen ger kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, skolans stödinsatser, rutiner för utredning samt konsekvenser av mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Hörsel och dövblindhet

Kursen Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning ges både som baskurs och fortsättningskurs under hösten 2020. Vi ger även nätbaserade grundkurser om dövblindhet i höst varav en handlar om förvärvad dövblindhet.

Intellektuell funktionsnedsättning

Möter du elever med intellektuell funktionsnedsättning? Kursen ger grundläggande kunskaper om hur du kan skapa en god och tillgänglig utbildning för barn, elever eller vuxenstuderande med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Fritidshem

I den här kursen får du möjlighet till erfarenhetsutbyte om hur man kan skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet. Du får bland annat ta del av aktuella styrdokument samt forskares syn på verksamheten på fritidshemmen.

Digitalt lärande

Inom området digitalt lärande ger vi flera kurser för dig som vill fördjupa kunskaperna inom olika digitala plattformar och operativsystem samt inom olika ämnen, exempelvis matematik.

I vår digitala utbildningsmiljö tar du del av innehållet i form av texter, filmer och länkar. På kursplatsen delar du erfarenheter och processar innehållet tillsammans med andra kursdeltagare i ett kollegialt lärande.

Till listan med höstens nätbaserade kurser

Anmäl dig nu till höstens nätbaserade kurser

Behöver du kompetens-utveckla dig
inom social-pedagogik?
I höst kommer vi att ha många kurser
som du kan gå när det passar dig.
Våra populäraste kurser om språk-störning
kommer att starta igen,
bland annat.

Kurserna finns på nätet.
Det kommer att finnas texter, filmer och länkar.
Du diskuterar tillsammans med andra som går kursen.
Det gör ni på kurs-platsen på nätet.

Kurser om språkstörning

Vi satsar just nu stort på kurser
som handlar om språkstörning.
Välj en kurs som passar den skol-form
du jobbar i.

Kurs om intellektuell funktions-nedsättning (IF)

Träffar du elever som har en intellektuell funktionsnedsättning?
Vill du lära dig mer om hur du kan skapa en
bra och tillgänglig utbildning för dem?
Den här kursen ger dig bas-kunskaper om det.
Kursen passar dig som möter barn, elever eller
vuxen-studerande med IF.

Kurs om utredning och mottagande
i grund-sär-skola och gymnasie-särskola

På den här kursen lär du dig också om
intellektuell funktionsnedsättning.
Du får kunskap om skolans stöd-insatser och
rutiner för utredning.
Vi talar även om hur det kan bli i skolan
när man tar emot elever med
intellektuell funktionsnedsättning.
Kursen handlar om grundsärskolan
och gymnasiesärskolan.

Kurser om hörsel och döv-blindhet

Vi ger grund-kurser på nätet om dövblindhet i höst.
En av dem handlar om förvärvad dövblindhet,
alltså om dövblinda personer som inte föddes döva och blinda.

En annan kurs i höst heter
Att undervisa barn och elever med hörsel-nedsättning.
Om du redan har gått bas-kursen
kan du gå en fortsättnings-kurs.
Vi ger kursen både som baskurs och
fortsättningskurs i höst.

Kurs om fritids-hem

I den här kursen får du diskutera med andra om fritids.
Hur skapar man en tillgänglig lär-miljö?
Vi berättar hur forskare ser på
verksamheten på fritidshemmen.
Du får också ta del av styr-dokument.

Kurser om digitalt lärande

Vi har flera kurser för dig som vill lära dig mer om
olika digitala platt-formar och operativ-system.
Vi har kurser om digitalt lärande
inom olika ämnen, till exempel matematik.

Se kurserna här

Du hittar alla nät-kurserna på vår hemsida.
Nät-baserade kurser hösten 2020

Publicerat fredag 29 maj 2020