illustration med en läsplatta och en bärbar dator

Anmäl dig nu till höstens nätbaserade kurser

Har du behov av att kompetensutveckla dig inom det specialpedagogiska området på ett flexibelt sätt? Vi erbjuder ett stort antal nätbaserade kurser under hösten 2020. Bland annat kommer vårens mest efterfrågade kurser kring språkstörning att starta igen till hösten.

Storsatsningen på nätbaserade kurser inom språkstörning fortsätter i höst och precis som under våren kommer det att finnas anpassade kurser för olika skolformer. Övriga intressanta kurser är exempelvis:

Utredning och mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Kursen ger kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, skolans stödinsatser, rutiner för utredning samt konsekvenser av mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Hörsel och dövblindhet

Kursen Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning ges både som baskurs och fortsättningskurs under hösten 2020. Vi ger även nätbaserade grundkurser om dövblindhet i höst varav en handlar om förvärvad dövblindhet.

Intellektuell funktionsnedsättning

Möter du elever med intellektuell funktionsnedsättning? Kursen ger grundläggande kunskaper om hur du kan skapa en god och tillgänglig utbildning för barn, elever eller vuxenstuderande med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Fritidshem

I den här kursen får du möjlighet till erfarenhetsutbyte om hur man kan skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet. Du får bland annat ta del av aktuella styrdokument samt forskares syn på verksamheten på fritidshemmen.

Digitalt lärande

Inom området digitalt lärande ger vi flera kurser för dig som vill fördjupa kunskaperna inom olika digitala plattformar och operativsystem samt inom olika ämnen, exempelvis matematik.

I vår digitala utbildningsmiljö tar du del av innehållet i form av texter, filmer och länkar. På kursplatsen delar du erfarenheter och processar innehållet tillsammans med andra kursdeltagare i ett kollegialt lärande.

Till listan med höstens nätbaserade kurser

Publicerat fredag 29 maj 2020