Bilden visar två flickor som arbetar tillsammans vid ett bord.

88 miljoner till utvecklingsprojekt för en likvärdig utbildning

I år delar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut 88 miljoner i bidrag till 172 utvecklingsprojekt inom förskola, skola och vuxenutbildning.

– Bidraget är rekordhögt i år, och antalet projekt som beviljats bidrag är också den högsta siffran vi haft hittills. Många av projekten fokuserar på att utveckla arbetet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och tal- och språksvårigheter, säger Peter Lindgren, handläggare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Bidragen för särskilda insatser i skolan, så kallade SIS-medel, delas ut årligen till utvecklingsprojekt med syfte att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

– För de skolor och förskolor inom skolväsendet som får beviljat bidrag innebär medlen en möjlighet att få mer tid och resurser till att systematiskt utveckla lärmiljön för barn och elever med funktionsnedsättning, säger Peter.

Utvecklingsprojekt för ökad inkludering och trygghet

Det finns många exempel på lyckade utvecklingsprojekt som genomförts med hjälp av SIS-medel. I Ödeshög utvecklade kommunen ett digitalt skoldatatek och Falkviksgårdens skola i Sölvesborg förändrade sitt arbetssätt vilket ledde till en trygghet för alla. I Håbo kommun gav utbildning i specialpedagogik ökad inkludering i skolan och antalet elever i särskilda undervisningsgrupper kunde minskas. Du kan läsa mer om dessa projekt och andra inspirerande exempel i länksamlingen.

Dags att ansöka om SIS-medel

För att söka bidrag för utvecklingsprojekt behöver skolhuvudmän inom skolväsendet skicka in en ansökan senast 31 augusti för möjlighet att få SIS-medel kommande år. I ansökan ska det finnas ett identifierat behov och en projektidé med aktiviteter med syfte att öka måluppfyllelsen eller kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Publicerat fredag 2 oktober 2020