88 miljoner i bidrag till utvecklingsprojekt

Visste du att Specialpedagogiska skolmyndigheten betalar ut bidrag för utvecklingsprojekt till skolor och förskolor? Under 2019 kommer vi att betala ut 88 miljoner kronor till 134 olika utvecklingsprojekt. Vill du söka till nästa år? Nu ändrar vi ansökningstiden för nya projekt.

Bidrag för utvecklingsprojekt går till projekt som syftar till att nå ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. I år har 134 sådana projekt beviljats SIS-medel.

Antalet projekt som får SIS-medel för utvecklingsprojekt under 2019 är lägre än förra året, då 170 projekt fick dela på samma summa som i år. Detta är för att projekten ska bli mer hållbara och för att säkra upp så att bidraget kan täcka mer av kostnaderna i projektet. Det är dock bra att veta att vårt bidrag är just ett bidrag, och inte tänkt att finansiera hela projektet. Av de projekt som beviljats medel i år har vi sett att många har angett att de vänder sig till målgruppen barn och eller elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ändrade ansökningstider för nya utvecklingsprojekt

Från och med i år kommer ansökningsperioden för att söka bidrag till utvecklingsprojekt att ändras, för att möjliggöra för projekten att löpa över läsår istället för kalenderår. För nya utvecklingsprojekt startar ansökningsperioden den 4 september 2019. Sista dagen att ansöka är den 13 december 2019. Ansökan gäller då projekt som är tänkta att pågår under läsåret 2020 - 2021. Medel kommer att betalas ut under höstterminen 2020.

För de fortsättningsprojekt som beviljats medel för 2019 och i sin tidigare ansökan angett att projektet är flerårigt är ansökningsperioden mellan den 4 maj och den 31 augusti 2019. Möjligheten att beviljas bidrag för fortsättningsprojekt är begränsat till två ansökningsomgångar.

Läs mer om SIS-medel

På våra webbsidor om vårt stöd kan du läsa mer om våra bidrag och om hur du ansöker. Du hittar även exempel på lyckade utvecklingsprojekt från några skolor och förskolor.

Publicerat fredag 14 juni 2019