illustration med sju personer i helfigur varav en i rullstol och två med glasögon

130 utvecklingsprojekt startar under året

Varje år fördelar Specialpedagogiska skolmyndigheten drygt 80 miljoner kronor i bidrag till utvecklingsprojekt i utbildningsverksamheter, som vill utveckla och stärka verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning. I stark konkurrens bland hela 445 ansökningar kommer 130 utvecklingsprojekt att starta under året.

Även i år rör många ansökningar målgrupperna neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tal- och språkstörning, likaså kommer de flesta ansökningarna från grundskolan. Eftersom myndigheten finns representerad över hela landet är överblicken god och förutsättningarna goda att sprida uppmaningen om att det finns årliga projektbidrag att söka. De som genomfört bedömningsarbetet betonar att det har varit stor konkurrens i år, med många bra ansökningar. För att få ut största möjliga effekt av tillgängligt bidrag har hård prioritering varit nödvändig, vilket medfört att alla bra utvecklingsprojekt inte kunnat beviljas.

Utvecklingsprojekten sträcker sig numer över ett läsår och ska sedan redovisas. Det är också möjligt att söka bidrag för att fortsätta ytterligare ett år, men maximalt kan ett utvecklingsprojekt beviljas bidrag för två år. Nytt för i år är att alla utvecklingsprojekt kommer att ha en kontaktperson knuten till sig. Syftet är att kontaktpersonen ska vara ett stöd om det uppstår frågor eller dilemman hos projektägaren samt att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska kunna följa projektarbetet och dess effekter.

Listan över beviljade projektansökningar hittar du här (PDF-dokument, 272 kB)

Publicerat torsdag 1 oktober 2020