Nätbaserade kurser

SPSM anordnar nätbaserade kurser, som är kompetensutveckling över tid i digital utbildningsmiljö, med inslag av arbetsuppgifter och kollegialt lärande. Vissa av kurserna som ges av Resurscenter kan innehålla fysiska träffar.
Nedan finns aktuellt utbud av nätbaserade kurser.

 

Publicerat måndag 21 mars 2016 Granskat tisdag 15 maj 2018