Här finns TUFF

Du kan läsa TUFF hos fem utbildningsanordnare i landet. Som förälder kan du läsa hos vilken utbildningsanordnare du vill. Du kan också byta utbildningsanordnare under utbildningens gång. Dina timmar räknas samman från samtliga platser.

DHB västra

DHB västra erbjuder veckokurser i Vänersborg. Här erbjuds även logi och barntillsyn. För föräldrar med invandrarbakgrund finns också teckenspråksundervisning i Dövas Förenings lokaler i Göteborg.
Mer information finns på DHB västras webbplats eller telefon: 0763-93 95 19.

Härnösands folkhögskola 

Härnösands folkhögskola arrangerar sommarkurser veckorna 26 och 33, mamma-, pappa- och lägerhelger under våren och hösten för alla nivåer inom TUFF. Skolan erbjuder barnomsorg vid alla kurser med undantag pappa- och mammahelger. För mer information, besök www.hfs.se, Kurser, TUFF eller kontakta Johanna Hedman, telefon: 0611-55 85 61, 070-3285922 eller e-post: johanna.hedman@hfs.se

Södertörns folkhögskola 

Södertörns folkhögskola har undervisning i Liljeholmen, Stockholm. Därutöver erbjuds kurser i Enköping, Uppsala, Visby, Västerås, Örebro, lägerverksamhet på Väddö folkhögskola i Roslagen och i Visby. Informationsfoldern Tips och knep för tidigt samspel och kommunikation. För mer information och kontakt: www.tuffkurs.nu

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola i Leksand har veckokurser under läsåret. Därutöver erbjuds sommarkurs för TUFF-deltagare vecka 30 och vanliga teckenspråkskurser vecka 31 för alla nivåer. Skolan erbjuder barntillsyn på sin egen förskola. På sommarkurserna finns barntillsyn eller lägerverksamhet för barn upp till 12 år och teckenspråksundervisning till både döva och hörande ungdomar 13-17 år.

Skolan erbjuder också TUFF-taktilt teckenspråk.

För mer information kontakta Västanviks folkhögskola, telefon: 0247-641 30 eller e-post: kurs@vastanviksfhs.se.

Önnestads folkhögskola

Önnestads folkhögskola utanför Kristianstad, erbjuder lägerveckor med barnomsorg veckorna 8, 32 eller 33 och 44. Därutöver har de kurser på andra orter till exempel i Växjö, Malmö och Västervik. Skolan erbjuder också kvälls-tuff, helgkurser och tuff på distans samt kurser för föräldrar med invandrarbakgrund som inte kan svenska språket så väl.

Kontakta Ingegerd Nyborg, telefon: 044-785 01 86 eller e-post: ingegerd.nyborg@onnestadsfolkhogskola.se

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat tisdag 2 april 2019