Här finns TUFF

Du kan läsa TUFF hos fem utbildningsanordnare i landet. Som förälder kan du läsa hos vilken utbildningsanordnare du vill. Du kan också byta utbildningsanordnare under utbildningens gång. Dina timmar räknas samman från samtliga platser.

Härnösands folkhögskola 
Härnösands folkhögskola arrangerar lägerveckor i juni varje år (i regel vecka 24-25) med samtliga nivåer inom TUFF. Skolan erbjuder också lägerhelg, en under våren och en under hösten. Se aktuella tider på www.hfs.se, Kortkurser, TUFF. Kontakta Mirjam Sjöbom, telefon: 0611-55 85 44 eller e-post: mirjam.sjobom@hfs.se

Södertörns folkhögskola 
Skolan har undervisning i Liljeholmen, Stockholm. Därutöver erbjuds kurser i Enköping, Uppsala, Visby, Västerås, Örebro, lägerverksamhet på Väddö folkhögskola i Roslagen och i Visby. För mer information och kontakt: www.tuffkurs.nu

Västanviks folkhögskola
Västanviks folkhögskola i Leksand har veckokurser under läsåret. Därutöver erbjuds sommarkurser vecka 30 och 31 för alla nivåer. Skolan erbjuder barntillsyn på sin egen förskola. På sommarkurserna finns barntillsyn eller lägerverksamhet för barn upp till 12 år och teckenspråksundervisning till både döva och hörande ungdomar 13-17 år.

Skolan erbjuder också TUFF-taktilt teckenspråk och för mer information om det kontaktas Västanviks folkhögskola. Kontakta Barbro From, telefon: 0247-641 30 eller e-post: barbro.from@vastanviksfhs.se

DHB västra 
DHB västra erbjuder veckokurser i Vänersborg. Här erbjuds även logi och barntillsyn. För föräldrar med invandrarbakgrund finns också teckenspråksundervisning i Dövas Förenings lokaler i Göteborg.
Mer information finns på DHB västras webbplats eller via telefon: 0521-69610.

Önnestads folkhögskola
Önnestads folkhögskola, utanför Kristianstad, erbjuder lägerveckor med barnomsorg veckorna 8, 32 och 44. Därutöver har de kurser på andra orter till exempel i Växjö, Malmö och Västervik. De har också kurser för föräldrar med
invandrarbakgrund som inte kan svenska språket så väl. Kontakta Ingegerd Nyborg, telefon: 044-785 01 86 eller e-post: ingegerd.nyborg@onnestadsfolkhogskola.se

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat tisdag 16 januari 2018