Föräldrakurser

SPSM erbjuder kurser för föräldrar och, eller vårdnadshavare med fysiska träffar vid flera tillfällen, eller som nätbaserad kurs, båda med inslag av arbetsuppgifter och erfarenhetsutbyte, anordnad av resurscenter.
Nedan finns aktuellt utbud av föräldrakurser.

Är det tomt här under? Då har vi tyvärr inte några inplanerade aktiviteter inom området för tillfället.

Publicerat måndag 21 mars 2016 Granskat torsdag 29 september 2016