Döv och hörsel

Resurscenter döv/hörsel erbjuder dig som är förälder till barn som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning en årligt återkommande utbildning varje vår. Kursen arrangeras i samarbete med intresse- och föräldraorganisationer och andra professionella verksamheter.

Följande kursmoment kan ingå:

  • Samspel, kommunikation och språk.
  • Samhällets stöd.
  • Anpassning av miljö
  • Konsekvenser av funktionsnedsättningar i kombination.

Resurscenter döv/hörsel kan även arrangera utbildningar för föräldragrupper. Utbildningarna kan genomföras på resurscentret eller på din hemort i samverkan med lokala resurser i kommun eller landsting.

Kurserna är avgiftsfria. Vid kurs på resurscenter ersätts resekostnaden. En mindre kostnad tas ut för mat och logi.

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat onsdag 22 november 2017

Kontakt

Ulrica Ravinale

010 473 56 98 Skicka e-post

Anna Hermansson Ekberg

010 473 58 98 Skicka e-post

Eva Andåker

010 473 52 03 Skicka e-post