Två elever sitter på var sin sida om ett fönster. Den ena eleven tecknar till den andra.

Teckenspråk för syskon och barn till döva

Har du syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning? Går du i skolan? Då kan du få undervisning i teckenspråk. Här kan du läsa om hur det går till, vad du får lära dig och vad du kan ha för nytta av att kunna teckenspråk.

Så här funkar det

Du kan få undervisning i teckenspråk en vecka per termin från vårterminen i första klass till gymnasieskolans slut. Du kan börja när du vill och det spelar ingen roll om du är nybörjare eller redan kan en del teckenspråk när du börjar.

Vi försöker ordna så att du får gå i en grupp där alla kan ungefär lika mycket teckenspråk. Som mest kan ni vara tio elever i en grupp. De andra eleverna på utbildningen har också syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning. När du har anmält dig får du veta vilken vecka du är välkommen.

Dagarna ser ut ungefär som en vanlig skoldag. Du börjar på morgonen och slutar på eftermiddagen. Du har lektioner, raster och lunch.

En skola ordnar också läger.

Utbildningen kostar ingenting för dig, dina föräldrar eller skolan.

Elever leker i ett klassrum, några rör sig snabbt, andra sitter stilla.

Full fart i klassrummet! Det finns många sätt att lära sig på.

Det här får du lära dig

Olika länder har olika teckenspråk, här får du lära dig svenskt teckenspråk. Du får lära dig att använda språket i olika sammanhang, till exempel hemma, i videofilmer eller med personer du inte känner. Vi kommer att prata om hur det var förr och hur det är idag att vara teckenspråkig. Vi pratar också om hur det är att ha syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

I ramkursplanerna kan du läsa mer om vad du får lära dig.

Fem elever i ett klassrum. En elev står framför de andra, han tar upp en blå lapp ur en låda. De andra tittar på honom, två av dem står upp vid sina bänkar och räcker upp handen.

Här får en av eleverna leda arbetet i klassrummet.

Här finns utbildningen

Du kan gå utbildningen på

  • Birgittaskolan i Örebro, om du bor i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro eller Östergötlands län. Birgittaskolan undervisar inte bara i Örebro utan även i Karlstad, Linköping, Eskilstuna, Västerås och Falun.
  • Kristinaskolan i Härnösand, om du bor i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands eller Gävleborgs län
  • Manillaskolan i Stockholm, om du bor i Stockholms, Uppsala eller Gotlands län
  • Vänerskolan i Vänersborg, om du bor i Västra Götalandsregionen, Hallands län eller Jönköpings län
  • Östervångsskolan i Lund, om du bor i Blekinge, Kalmar eller Kronobergs län. Vårterminen 2016 kommer Östervångsskolan att satsa resurser på att ta emot och undervisa nyanlända flyktingar som är döva eller har hörselnedsättning. Därför har vi inte möjlighet att erbjuda teckenspråkskurser för elever med föräldrar eller syskon som är döva eller har hörselnedsättning under våren. De kurserna återkommer i höst.

skolorna går elever som är döva eller har en hörselnedsättning, från förskoleklass till och med högstadiet. De har teckenspråk som sitt första- eller andraspråk. De flesta som arbetar på skolan kan både svenska och teckenspråk. Vi brukar säga att skolorna har en teckenspråkig miljö.

Om ditt syskon går på en av skolorna, kan du få se hur hans eller hennes vardag ser ut.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten. Någon av dina föräldrar ska skriva på den. Våra olika skolor har olika rutiner för att ta emot din ansökan. Läs mer om hur det går till på sidan Ansökan.

Om du behöver resa eller övernatta

Om du går i ettan, tvåan, trean eller fyran och behöver skolskjuts till skolan, så ordnar vi det. Är du äldre får du biljetter till vanliga bussen eller tunnelbanan. Det kostar ingenting.

Om du har så långt till skolan att du behöver övernatta så får du en plats på skolans boende. Manillaskolan i Stockholm har inget eget boende, men kan ordna med annat boende.

Resorna och det boende vi ordnar åt dig kostar ingenting för dig, dina föräldrar eller din skola.

Mer om hur det fungerar med resor och boende kan du läsa på sidan Boende och resor.

Borta från din vanliga undervisning

Om du ska gå på teckenspråksutbildning och kommer att vara borta från din vanliga undervisning, måste du eller dina föräldrar prata med din rektor. Det är rektorn som godkänner att du får vara borta från undervisningen. Det kan vara så att du behöver ta med läxor och annat skolarbete till teckenspråksveckan. Då kan vi ge dig läxhjälp.

Riskerar du att inte få godkänt i något eller några ämnen, kan utbildningen i teckenspråk vara ett särskilt stöd för dig att nå målen. Men det måste du och din rektor komma överens om i så fall.

Ibland räknas teckenspråksveckan som en del av elevens val

Om ni använder teckenspråk hemma, kan det ses som ditt modersmål. Då kan teckenspråksutbildningen hos oss planeras som språkvalet, elevens val eller skolans val i ditt schema.

Tre elever sitter vid en längdhoppsgrop med ett måttband, de lyssnar på någon.

Ibland har teckenspråkseleverna aktiviteter ihop med skolans andra elever. Till exempel friidrott.

Nyttan med att kunna teckenspråk

Det är bra att kunna flera språk. Då kan du kommunicera med många olika människor. Kunskaper i språk gör det lättare att förstå andra människor och deras sätt att leva. Det blir också lättare för dig att lära dig fler språk. Om du kan teckenspråk kan du lära känna andra teckenspråkiga personer och ta del av teckenspråkig kultur, till exempel teater och tv-program.

Vi använder språk för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket kan du utveckla din identitet, uttrycka känslor och tankar och du förstår också hur andra känner och tänker.

CODA är en engelsk förkortning som står för Children Of Deaf Adults (barn till vuxna döva). Du är CODA om du har föräldrar som använder teckenspråk hemma. Men annars är du precis som andra barn i andra familjer – helt unik.

Du som har syskon som är döva eller har en hörselnedsättning använder kan också använda teckenspråk, i olika utsträckning, i ditt hem.

Man kan säga att du lever i en tvåspråkig miljö när det gäller teckenspråk och svenska.

Dela informationen till andra

Dela gärna med dig av informationen till andra elever som har syskon eller föräldrar som är döva eller har en hörselnedsättning.

Publicerat fredag 12 oktober 2012 Granskat tisdag 17 oktober 2017

Information till föräldrar

Här finns information som du kan ge till dina föräldrar. 

Information till föräldrar (PDF-dokument, 28 bytes)

Information till rektor

Här har vi samlat information som din rektor kan ha nytta av.

Information till rektorer (PDF-dokument, 29 bytes)

Birgittaskolan

Carina Adolfsson

010 473 52 20 Skicka e-post

Kristinaskolan

Margareta Wikman

010 473 55 70 Skicka e-post

Manillaskolan

Ann-Sofie Montelius

010 473 63 40 Skicka e-post

Vänerskolan

Lena Fryklund

010 473 62 47 Skicka e-post

Östervångsskolan

Andreas Ahlén

010 473 66 70 Skicka e-post