Vänerskolan Vänersborg

Grundskoleelever med hörselnedsättning i Västra Götalands, Hallands- och Jönköpings län är välkomna till Vänerskolan på temadagar, kompisläger och sommarläger.

På höstterminen ordnar vi en temadag då du får möjlighet att lära dig teckenspråk och dela erfarenheter med andra elever som har en hörselnedsättning.

Parallellt bjuds berörd personal och föräldrar in till en träff med möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

I början på sommarlovet bjuder vi in till ett sommarläger och en gång per år ordnar vi ett kompisläger. Lägren har samma syfte som temadagen, alltså att du bland annat ska få möjlighet att lära dig teckenspråk.

Publicerat fredag 19 mars 2021