Östervångsskolan Lund

Östervångsskolan anordnar teckenspråksveckor för elever med hörselnedsättning som går i grundskolan. Du får lära dig teckenspråk av lärare från Östervångsskolan. Du får även möjlighet att läsa läxor och delta i andra aktiviteter som skolan anordnar under veckan.

Teckenspråksveckan startar på måndagen klockan nio och avslutas klockan ett på fredagen. Alla på kursen erbjuds en plats tillsammans på ett av skolans boenden.

Östervångsskolan betalar mat, undervisning och boende. Resor bekostas av deltagarna.

Kontakta Andreas Ahlén på Östervångsskolan för information om när nästa teckenspråksvecka hålls.

Publicerat onsdag 5 juli 2017