Elever som är döva eller har hörselnedsättning

På en del av våra skolor erbjuds teckenspråksundervisning till elever som har en hörselnedsättning och går i grundskolan.

Läs mer om vad som erbjuds och på vilken skola:

Publicerat onsdag 17 juli 2019