Idrottsarrangemang

Resurscenter syn vill bredda idrottsutbudet och stimulera det egna idrottandet på hemmaplan. Därför har vi startat ett samarbete med Svenska Parasportförbundet, Parasport Södermanland och Synskadades Riksförbund (SRF).

Svenska Parasportförbundets webbplats

Synskadades Riksförbunds (SRF:s) webbplats

Vinteridrottshelg

En årlig vinteridrottshelg arrangeras tillsammans med Svenska Parasportförbundet, Parasport Jämtland-Härjedalen och Synskadades Riksförbund.

Idrottshelg

En årlig idrottshelg arrangeras tillsammans med Svenska Parasportförbundet, Parasport Södermanland samt Synskadades Riksförbund.

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat onsdag 5 december 2018