Information om behandling och registrering enligt person­uppgifts­lagen

För att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska kunna ta hand om ditt barns ansökan till elevkursen och administrera och följa upp kursen behöver myndigheten registrera och lagra de personuppgifter som lämnas i ansökan i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Specialpedagogiska skolmyndigheten blir därigenom personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i ansökan. För att kunna behandla ditt barns personuppgifter behöver myndigheten ditt samtycke. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer, annat än om det följer av offentlighetsprincipen.

De personuppgifter som vi behandlar är ditt barns uppgift om namn, adress- och kontaktuppgifter, födelseår och årskurs samt eventuella uppgifter om mediciner, allergier och kostönskemål. Personuppgifterna gallras vid inaktualitet eller senast inom två år, eller annars efter begäran. Ni har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till SPSM, få besked om vilka uppgifter vi behandlar, för vilket ändamål de behandlas och om hur de behandlas. Ni har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om de personuppgifter ni lämnat.

Hela personuppgiftslagen finns på Riksdagens webbplats

Specialpedagogiska skolmyndigheten, organisationsnummer 202100-5745, är personuppgiftsansvarig för uppgifterna enligt personuppgiftslagen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Box 1100
871 29 Härnösand
Telefon: 010 473 50 00
E-post: spsm@spsm.se

Publicerat fredag 20 maj 2016 Granskat onsdag 15 juni 2016

Kontakt vid frågor om den här registreringen

Carina Forsman

010 473 52 58 Skicka e-post