Elevkurser

Under 2020 kommer våra elevkurser att fortsätta med liknande upplägg som de haft de senaste åren. Det innebär olika kurser för olika åldersgrupper med punktskriftsläsande elever, som läser enligt grundskolans läroplan, från förskoleklass till årskurs 9.

Mer information om elevkurserna läggs ut när planeringen är klar i slutet på april.

Publicerat onsdag 29 januari 2020