Elevkurser

Resurscenter syn i Stockholm erbjuder kursdagar för barn och elever med blindhet. Kurserna vänder sig till barn som kommer att ha eller har punktskrift som läsmedium och som går i förskoleklass, samt till elever som har punktskrift som läsmedium och som läser enligt grundskolans läroplan årskurs 1–9.

Parallellt med elevkurserna från förskoleklass till och med årskurs 6 har vi också utbildning för föräldrar. Årskurs 7 till 9 är enbart elevkurs, som dock kräver medföljande ledsagare.

Syftet med våra elevkurser är att:

  • öka förutsättningarna för att nå kunskapskraven i grundskolan
  • öka förutsättningarna för delaktighet och gemenskap i skolvardagen
  • skapa förutsättningar för ökad självständighet och stärkt identitet samt självkänsla
Publicerat måndag 16 maj 2016 Granskat fredag 22 mars 2019