Elevkurser

Resurscenter syn i Stockholm erbjuder kursdagar för barn och elever med blindhet. Kurserna vänder sig till barn som kommer att ha eller har punktskrift som läsmedium och som går i förskoleklass, samt till elever som har punktskrift som läsmedium och som läser enligt grundskolans läroplan årskurs 1–9. Parallellt med elevkurserna från förskoleklass till och med årskurs 6 har vi också utbildning för föräldrar. Årskurs 7 till 9 är enbart elevkurs, som dock kräver medföljande ledsagare.

Syftet med våra elevkurser är att:

  • öka förutsättningarna för att nå kunskapskraven i grundskolan
  • öka förutsättningarna för delaktighet och gemenskap i skolvardagen
  • skapa förutsättningar för ökad självständighet och stärkt identitet samt självkänsla

Som förälder gör du din anmälan via myndighetens kursdatabas

Elevkurser läsåret 2017/2018

Förskoleklass - årskurs 1

14-16 november 2017
Anmälan till elevkurs - Förskoleklass-årskurs 1
Information om elevkurs - Förskoleklass-årskurs 1

Årskurs 2-3

16-18 januari 2018
Anmälan till elevkurs - Årskurs 2-3
Information om elevkurs - Årskurs 2-3

Årskurs 4-6

1-2 februari 2018
Anmälan till elevkurs - Årskurs 4-6
Information om elevkurs - Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

23-24 januari 2018
Anmälan till elevkurs - Årskurs 7-9
Information om elevkurs - Årskurs 7-9

Publicerat måndag 16 maj 2016 Granskat onsdag 15 november 2017