Elever med synnedsättning

Vi kommer inte kunna genomföra de planerade fysiska kurserna i höst på grund av Covid-19.

Vi har nu sett över alternativa sätt att anordna någon form av kurs för elever under höstterminen. Vi har kommit fram till att vi kan erbjuda nätbaserade träffar för de äldre eleverna. För de yngre eleverna, från förskoleklass till årskurs 3, har vi tyvärr ingen möjlighet att anordna någon aktivitet under höstterminen.

Årskurs 4-6 bjuder in till en digital träffpunkt en eftermiddag i samarbete med elevens skola.
Har ni frågor om den digitala träffen för årskurs 4-6 är ni välkomna att kontakta Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se 

Årskurs 7-9 bjuder in till en digital workshop under en dag i samarbete med elevens skola.
Har ni frågor om den digitala workshopen för årskurs 7-9 är ni välkomna att kontakta Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se 

Till våren 2021 hoppas vi att samhällsläget har utvecklats i positiv riktning och att vi då kan genomföra de fysiska kurser som vi har planerat för.

Publicerat tisdag 8 september 2020