För barn och elever

SPSM erbjuder elevkurser och aktiviteter för barn och elever inom synområdet och hörselområdet.

Är ditt syskon dövt eller har en hörselnedsättning? Eller har du en förälder som är döv eller har nedsatt hörsel? Då kan du gå kursen Teckenspråk för hörande syskon och barn till döva som erbjuds i varje region.

Har du en synnedsättning och går i kommunal eller fristående skola? Då finns det både elevkurser och aktiviteter att ta del av som SPSM arrangerar via sina resurscenter.

Är du döv eller har nedsatt hörsel och går i kommunal och fristående skola? Då erbjuds det i flera delar av landet möjligheten att i aktiviteter träffa andra elever i samma situation.

I menyn kan du navigera dig vidare till den information som är intressant för dig.

Publicerat tisdag 14 augusti 2012 Granskat fredag 17 augusti 2018