Illustration tillgänglighetspaketet

Lyckas i lärandet – en konferens om att utveckla tillgängliga lärmiljöer

Varmt välkommen till en inspirerande konferens där vi fokuserar på möjligheterna med att arbeta aktivt och systematiskt med att tillgängliggöra lärmiljöer för alla barn och elever!

I vår arrangerar vi konferenser om att utveckla tillgängliga lärmiljöer på fem olika orter i Sverige:

Målgrupp för konferensen är chefer inom förskola, skola och förvaltning samt specialpedagog, speciallärare, elevhälsopersonal samt annan personal som driver utvecklingsarbete i verksamheten.

- Vår ambition är att under konferensen skapa en ökad kunskap och förståelse för, vad en tillgänglig lärmiljö innebär för att barn och elever oavsett förutsättningar, ska lyckas i sitt lärande, säger Lena Hammar, samordnare för tillgänglighet.

Publicerat tisdag 17 januari 2017 Granskat torsdag 23 februari 2017