Specialpedagogikens dag 2020, Stockholm

Många samlades på Stockholms universitet den 11 mars 2020 när det återigen var dags för Specialpedagogikens dag, en årlig konferens kring specialpedagogiska frågor.

Det var högst aktuella perspektiv som lyftes på Specialpedagogikens dag, som anordnas av Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten sedan 2009. Temat var problematisk skolfrånvaro, med fokus på hur skolan kan arbeta förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande för att främja närvaro. Här är presentationerna som Specialpedagogiska skolmyndigheten visade under dagen.

Presentationer

En inledande överblick av forskning kring Psykisk hälsa och ohälsa (PDF-dokument, 415 kB)
Utvecklingssamordnare Specialpedagogiska skolmyndigheten, Cecilia Löfberg.

Forskningsrapporten "Elevhälsoarbete under utveckling - från stödverksamhet till kärnverksamhet" (PDF-dokument, 2 MB)
Forskarna Ingrid Hylander, Karolinska Institutet och Pia Skott, Stockholms universitet rapporterar om skolors framgångsrika elevhälsoarbete som initierats genom SPSM:s nätbaserade kurs "Att höja skolans elevhälsokompeten". Medverkande rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten Sarah Neuman och Erica Sjöberg.

Idrott och hälsa – ett ämne som ska främja alla elevers hälsa och lärande. (PDF-dokument, 893 kB)
Ett samarbete med Skolforskningsinstitutet om forskning kring elever i sociala samspelssvårigheter inriktat mot ämnet idrott. Utvecklingssamordnare Specialpedagogiska skolmyndigheten Lena Hammar och Karin Fröding.

Att förebygga frånvaro och främja närvaro, (PDF-dokument, 1,2 MB)
Rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten Helene Fägerblad beskriver hur skolor har arbetat med SPSM:s material.

Övrigt

Specialpedagogikens dag, program (PDF-dokument, 532 kB)

Lathund stöd och statsbidrag (PDF-dokument, 618 kB)

Publicerat torsdag 12 mars 2020