Specialpedagogikens dag 2019

För tionde året i rad arrangerade Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms universitet Specialpedagogikens dag. Nästan 1 200 deltagare deltog i Aula Magna på Stockholms universitet den 13 mars 2019. 

Lek, musik, bild och kreativ lek var årets tema och Specialpedagogiska skolmyndigheten hade ett eget spår efter lunch där ca 300 personer deltog. Här hittar du presentationerna från de föreläsningar vi höll. På Stockholms universitets webbplats finns mer dokumentation och så småningom kommer även UR Samtiden att publicera de föreläsningar som filmades innan lunch.

Universal design och tillgängliga lärmiljöer

Universal design och hur förskolan och skolan kan stödja delaktighet, lek och samspel för barn i behov av stöd var vårt tema. Anna Swärd, rådgivare på SPSM, inledde föreläsningen om Kreativitet, inlevelse och deltagande, Universal Design for Learning (UDL).

Under samma föreläsning presenterade Helena Andersson. lektor och Linda Plantin Ewe, doktorand vid Högskolan Kristianstad arbetet med modulen Skolverkets Specialpedagogik för lärande och vad den syftar till.

Rådgivarna Gunilla Fällman och Åsa Larsson föreläste sedan på ämnet Lust och fantasifullhet för tillgängliga lärmiljöer i förskola och skola.

Presentationer 

Anna Swärd - Tillgängligt lärande för alla genom universell utformning av lärmiljöer (PDF-dokument, 2 kB)

Helena Andersson och Linda Plantin Ewe - Kreativitet, inlevelse och  deltagande –Universal Design for Learning (PDF-dokument, 609 bytes)

Lust och fantasifullhet för tillgängliga lärmiljöer i förskola och skola. (PDF-dokument, 2 kB)

Publicerat onsdag 17 april 2019