Specialpedagogik för lärande, rektorskonferens

I satsningen Specialpedagogik för lärande arrangerar vi konferenser för rektorer. Skolledare som beviljades statsbidrag för läsåret 2018 till 2019 hade möjlighet att delta i konferenser som fokuserade på planering, organisering och uppföljning av kompetensutvecklingsinsatserna Specialpedagogik för lärande och Läslyftet.

Föreläsarnas presentationer

Publicerat tisdag 29 oktober 2019