Skolledarkonferens Västra regionen

Inkludering i praktiken - hur gör vi det möjligt

Höstens regionala skolledarkonferens den 8 oktober 2014 handlade om inkludering och skolors förmåga till inkludering. Vid årets konferens valde vi att belysa skolledarens betydelse för inkluderingsarbetet i skolan.

För sjätte hösten i rad anordnades denna skolledarkonferens där vi fokuserar på skolledningens betydelse för att utbildningen skall bli tillgänglig för alla elever. Inbjudan riktar sig till alla som arbetar i ledningsfunktion med skolutvecklingsfrågor i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län.

Video

Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer:

Samtal kring inkludering - ur ett skolledarperspektiv.
Per Skoglund (PDF-dokument, 565 kB)
Christer Ferm (PDF-dokument, 3,1 MB)
Sabina Islamovic (PDF-dokument, 47 kB)

Stödjande strukturer, uppföljningsstudie av elever med autism.
Ulla Alexandersson (PDF-dokument, 396 kB)

Aktualiteter och Tillgänglighet
Anna-Karin Borg (PDF-dokument, 171 kB)
Presentation av Tillgänglighetspaketet (PDF-dokument, 1,2 MB)

Essunga vad hände sedan?
Elisabeth Persson (PDF-dokument, 531 kB)

Publicerat måndag 20 oktober 2014 Granskat onsdag 20 januari 2016