Åhörare sitter runt flera bord i ett rum. En scen med presentation på stor skärm.

Skolledarkonferens – Innovativa ledare för tillgängliga lärmiljöer

Onsdagen den 3 april samlades 200 förskolechefer och rektorer för grundskola i Göteborg för att delta på 2019 års skolledarkonferens. Temat för årets konferens var innovativt ledarskap och arbetet med att leda och organisera för en tillgänglig lärmiljö.

Konferensen, som årligen arrangeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten, ägde rum på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Dagen startade med ett kort inledningstal av Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten som på ett hoppfullt sätt talade om skolledarnas viktiga roll för att barn och elever med funktionsnedsättning ska lyckas och må bra i förskolan och i skolan.

Föreläsningar följt av dialogcafé

Likt tidigare år var dagen uppbyggd utifrån formen dialogkonferens där teori och praktik binds ihop genom föreläsningar och reflektion i grupp. En del av dagen var även uppdelad i två olika spår där deltagarna i förväg fått välja inriktning grundskola eller förskola. Här hittar du presentationerna från samtliga föreläsningar.

Att organisera för skolframgång – strategier för en likvärdig skola

Maria Jarl, fil. dr. i utbildningsvetenskap från Göteborgs universitet har tillsammans med Ulf Blossing och Klas Andersson skrivit boken med samma namn som föreläsningen. I boken beskrivs den studie de gjort där de gjort jämförelser mellan framgångsrika och icke framgångsrika skolor. Maria gick under sin föreläsning igenom hur studien gått till samt vilka resultat den visat.

Från ord till handling – en innovativ lek- och lärmiljö i förskolan

Under konferensen andra del delade deltagarna upp sig mellan förskola och grundskola. För de som valt förskola höll Maria Mowitz, utvecklingsledare förskola i Tranås kommun en föreläsning om hur hon varit med och startat upp en ny förskola i kommunen.

Främjande lärmiljöer – dagens kunskap, morgondagens möjligheter

Inom spåret för grundskola berättade Johanna Karlsson och Ylva Erixon, båda rektorer på Särö skola, om deras ledarskap och hur de på skolan lyckats skapa tillgängliga och främjande lärmiljöer, som ger goda förutsättningar för deras elever att lära och utvecklas.

Framgångsrik praxis för tillgänglig utbildning

Dagen avslutades med en föreläsning av Specialpedagogiska skolmyndighetens forskning- och utvecklingssamordnare, Per Skoglund.

Publicerat onsdag 26 juni 2019