Sven Bölte

Föreläsning 3 Rektor med vetande 2021

Sven Bölte, professor vid KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institutet föreläser på temat ICF, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, och dess relevans för skolan och undervisning. Inspelningen har valbar text och är knappt 18 minuter lång.   

Publicerat torsdag 8 april 2021