Linda Petersson-Bloom

Föreläsning 1, spår 3 (NPF) Rektor med vetande 2021

Linda Petersson-Bloom är doktorand vid SET och arbetar även som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under Rektor med vetande föreläser hon på temat kompetens för att möta barn med autism i förskolan. Inspelningen har valbar text och är cirka 20 minuter lång. 

Publicerat torsdag 8 april 2021