Kamilla Klefbeck

Rektor med vetande, spår 2 (Specialdidaktik), föreläsning 3

Kamilla Klefbeck, adjunkt vid Högskolan i Kristianstad och doktorand i SET. På konferensen Rektor med vetande föreläser hon om innehållsmässig inkludering för elever med intellektuell funktionsnedsättning och NPF i särskola. Inspelningen har valbar textfil och är drygt 23 minuter lång.

Publicerat torsdag 8 april 2021