Helena Sjunnesson

Rektor med vetande, spår 2 (Specialdidaktik), föreläsning 1

Helena Sjunnesson, adjunkt och doktorand vis Högskolan Kristianstad. Under Rektor med vetande presenterar hon sin forskning om specialdidaktisk bedömning av elevers språkliga förmågor. Inspelningen är cirka 21 minuter och har valbar undertextning.

Publicerat torsdag 8 april 2021