Camilla Nilvius

Rektor med vetande, spår 2 (Specialdidaktik), föreläsning 2

Camilla Nilvius föreläsning under Rektor med vetande 2021 har titeln Att arbeta med RTI-modellen (Response to intervation) för att främja läsutveckling hos alla elever. Inspelningen har valbar text och är cirka 22 minuter lång.

Publicerat torsdag 8 april 2021