Birgitta Lundbäck

Rektor med vetande, spår 1 (Lärarprofession), föreläsning 1

Birgitta Lundbäck, adjunkt vid Linnéuniversitetet föreläser om Fritidshemmets kompletterande och kompenserande uppdrag i relation till elever i behov av särskilt stöd. Inspelningen har valbar text och är cirka 22 minuter lång.

Publicerat torsdag 8 april 2021