Rektor med vetande 2021

Rektor med vetande är en årlig återkommande konferens som Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar i samarbete med forskarskolan Special Education for Teacher Educators (SET), som är kopplad till Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan i Kristianstad och Karolinska institutet. Årets konferens sändes digitalt med förinspelade föreläsningar. Dessa kan du ta del av i efterhand till och med den 18 juni. Alla föreläsningar har valbar text.

Föreläsning 1 Rektor med vetande 2021

Mona Holmqvist, professor vid Malmö universitet inleder den digitala konferensen Rektor med vetande 2021. Hon föreläser på temat Ett specialdidaktiskt perspektiv på inkluderande undervisning. Inspelningen har valbar text och är ca 24 minuter lång. 

Föreläsning 2 Rektor med vetande 2021

Jonas Aspelin, professor vid Högskolan Kristianstad föreläser under rubriken Specialpedagogers relationskompetens. Föreläsningen har valbar text och är drygt 16 minuter lång.  

Föreläsning 3 Rektor med vetande 2021

Sven Bölte, professor vid KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institutet föreläser på temat ICF, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, och dess relevans för skolan och undervisning. Inspelningen har valbar text och är knappt 18 minuter lång.   

Föreläsning 4 Rektor med vetande 2021

Peter Karlsudd, professor vid Linnéuniversitetet föreläser på temat När olikheter formas till likheter - en normerande dokumentations- och bedömningskultur. Inspelningen har valbar textfil och är knappt 16 minuter lång.

Rektor med vetande, spår 1 (Lärarprofession), föreläsning 1

Birgitta Lundbäck, adjunkt vid Linnéuniversitetet föreläser om Fritidshemmets kompletterande och kompenserande uppdrag i relation till elever i behov av särskilt stöd. Inspelningen har valbar text och är cirka 22 minuter lång.

Rektor med vetande, spår 1 (Lärarprofession) föreläsning 2

Balli Lelinge, adjunkt och doktorand vid Malmö universitet föreläser om Professionsutveckling för att öka undervisningsinnehållets tillgänglighet för alla genom flippat klassrum. Inspelningen har valbar textfil och är ca 20 minuter lång.

Rektor med vetande, spår 1 (Lärarprofession), föreläsning 3

Att organisera för mottagande och undervisning av nyanlända elever. Föreläsning med Helén Egerhag, Linnéuniversitetet. Inspelningen har valbar text och är cirka 17 minuter lång.

Rektor med vetande, spår 2 (Specialdidaktik), föreläsning 1

Helena Sjunnesson, adjunkt och doktorand vis Högskolan Kristianstad. Under Rektor med vetande presenterar hon sin forskning om specialdidaktisk bedömning av elevers språkliga förmågor. Inspelningen är cirka 21 minuter och har valbar undertextning.

Rektor med vetande, spår 2 (Specialdidaktik), föreläsning 2

Camilla Nilvius föreläsning under Rektor med vetande 2021 har titeln Att arbeta med RTI-modellen (Response to intervation) för att främja läsutveckling hos alla elever. Inspelningen har valbar text och är cirka 22 minuter lång.

Rektor med vetande, spår 2 (Specialdidaktik), föreläsning 3

Kamilla Klefbeck, adjunkt vid Högskolan i Kristianstad och doktorand i SET. På konferensen Rektor med vetande föreläser hon om innehållsmässig inkludering för elever med intellektuell funktionsnedsättning och NPF i särskola. Inspelningen har valbar textfil och är drygt 23 minuter lång.

Föreläsning 1, spår 3 (NPF) Rektor med vetande 2021

Linda Petersson-Bloom är doktorand vid SET och arbetar även som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under Rektor med vetande föreläser hon på temat kompetens för att möta barn med autism i förskolan. Inspelningen har valbar text och är cirka 20 minuter lång. 

Rektor med vetande, spår 3 (NPF) ,föreläsning 2

Emma Leifler arbetar vid Göteborgs universitet och är verksam vid forskarskolan SET. Inkludering för elever med NPF i skolan är temat för hennes föreläsning under Rektor med vetande 2021. Föreläsningen är cirka 24 minuter lång och har valbar text.

Föreläsning 3, spår 3 (NPF) Rektor med vetande

Linda Plantin Ewe, doktorand vid SET, Malmö Universitet föreläser på temat Lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD. Inspelningen har valbar text och är drygt 21 minuter lång.

Publicerat torsdag 8 april 2021