Rektor med vetande 2018

Rektor med vetande 2018 går av stapeln 14 mars på Malmö universitet. Nedan hittar ni all föreläsnings- och seminarieunderlag till konferensen. Ni kan även följa konferensen på Twitter under hashtaggen #rektormedvetande2018 som även är sökbar efter konferensens slut.

Våra föreläsningar

Våra fyra valbara seminarier

Publicerat måndag 12 mars 2018