Öppet hus i Göteborg 141022

Onsdag den 22 oktober var det Öppet hus i våra nyrenoverade lokaler på Kruthusgatan i Göteborg. 169 besökare kom för att lyssna till seminarier, delta i olika aktiviteter eller bara botanisera i vår fina läromedelsutställning.

Besökarna kunde lyssna på tre olika seminarier:

  • Anette Nyd från Nyhemsskolan i Halmstad berättade hur man använder Tecken som stöd i verksamheter från förskolan till och med år 5.
  • Läs- och skrivutveckling med digitala lärverktyg var rubriken på docent Sylvana Sofkova Hashemis och doktorand Katarina Cederlunds seminarium. Presentation från föreläsningen (PDF-dokument, 12,0 MB)
  • Siggi Olafsson, utvecklingsledare på Social Resursförvaltning i Göteborg berättade om hur man kan stödja förskolebarns utveckling av samspelsfärdigheter och att kommunicera känslor.

Runtom i lokalerna fanns våra rådgivare för att svara på frågor och för att presentera olika delar av vår verksamhet.

Det rörde allt från det nya värderingsverktyget för tillgänglighet, förskolan, vuxnas lärande till olika material för kartläggning och utredning. I utställningen fanns också särskilt fokus på It-hörnan, filmhörnan, matematik, läsinlärning, läsförståelse.

Publicerat fredag 24 oktober 2014 Granskat onsdag 20 januari 2016