När skolan inte räcker till - dokumentation

Hösten 2014 startade SPSM en konferensserie kring elever med långvarig ogiltig frånvaro. Serien började med konferenser i Luleå, Skellefteå och Härnösand.

Steg två innebar ett webbseminarium som genomfördes i december 2014. Steg tre var eget arbete hos skolhuvudmän och steg fyra ytterligare en konferens som genomfördes hösten 2015

Serien riktade sig till ordförande eller vice ordförande i kommunens skolnämnd, ordförande i fristående verksamhet, skolchef, verksamhetschef eller rektor.

Här kan du som deltagit läsa och hämta hem de presentationer som visades.

Om konferensserien

När skolan inte räcker till (PDF-dokument, 171 kB)

Dokumentation från konferens hösten 2014

SKL, Psynk, Carianne Lundvall Karlsson och Åsa Ernestam
Vänd frånvaro till närvaro (PDF-dokument, 501 kB)

Skolinspektionen, Elisabeth Ahlgren
Skolinspektionens resultat och erfarenheter (PDF-dokument, 98 kB)

SPSM, Ralph Tjernström
Problematisk skolfrånvaro (PDF-dokument, 340 bytes)

Östersunds kommun, Martin Björnwall
Verksam närvarosamverkan (PDF-dokument, 588 bytes),

SPSM, Anna Sjölander
Tillgänglighet får skolan att funka (PDF-dokument, 422 bytes)

Dokumentation från webbseminarie december 2014

Innehåll webbseminarie (PDF-dokument, 168 kB)

Malin Gren Landell
Skolfrånvaro - agera och samverka på kända risk- och framgångsfaktorer (PDF-dokument, 2 kB)(PDF-dokument, 1,7 MB)

Björn Wickström
Skolresultat och psykisk hälsa ett spiralformat samband (PDF-dokument, 370 kB)

Dokumentation konferenser i Luleå och Härnösand 2015

Vid de avslutande konferenserna presenterade ett antal kommuner hur de arbetar med problematisk skolfrånvaro. Därutöver berättade specialpedagog Ulrika Brodin om sin studie kring hur skolor arbetar för att främja skolnärvaro för elever med autismspektrumtillstånd. Presentationerna finner du här nedanför.

Ulrika Brodin (PDF-dokument, 368 kB)

Piteå (PDF-dokument, 116 kB)

Skellefteå (PDF-dokument, 340 kB)

Luleå (PDF-dokument, 250 kB)

Kiruna (PDF-dokument, 308 kB)

Kiruna frånvarotrappa (PDF-dokument, 49 kB)

Kiruna projektrapport (PDF-dokument, 492 kB)

Pajala (PDF-dokument, 302 kB)

Bräcke (PDF-dokument, 202 kB)

Härjedalen (PDF-dokument, 459 kB)

Sandviken (PDF-dokument, 640 kB)

Sandviken sinnesriket (PDF-dokument, 529 kB)

Sandviken främja närvaro (PDF-dokument, 150 kB)

Sandviken insatser 2015 (PDF-dokument, 123 kB)

Sundsvall (PDF-dokument, 705 kB)

Sundsvall riktlinjer (PDF-dokument, 134 kB)

Sundsvall kartläggning (PDF-dokument, 121 kB)

Sundsvall handlingsplan (PDF-dokument, 718 kB)

Sundsvall mötesblankett (PDF-dokument, 96 kB)

Sundsvall närvaroteamet (PDF-dokument, 610 kB)

Sundsvall utvärdering av närvaroteamet (PDF-dokument, 357 kB)

Publicerat måndag 27 oktober 2014 Granskat onsdag 20 januari 2016