Regionala exempel

Under konferensen Lyckas i lärandet deltog regionala exempel på varje konferensort. Här har vi samlat presentationerna från alla orter.

Stockholm den 29 mars

På konferensen i Stockholm deltog verksamheter från Täby kommun och Salems kommun. Från Brinkskolan och Brinkens förskola i Täby deltog Maria Assarsson som är både rektor och förskolechef. Hon ger exempel på hur processledande och systematiska uppföljningsarbete kan gå till med tillgängligt lärande genom vårt värderingsverktyg. Presentation (PDF-dokument, 582 bytes)

Från Salems kommun deltog förskolechefen Marsella Qvicker och specialpedagogen Marianne Aaltonen. "Tillgänglighet på Salems kommunala förskolor - att hitta en modell för att få syn på förutsättningarna för lärande utifrån social, pedagogisk och fysisk miljö" var rubriken på deras presentation som hölls på konferensen utan stöd av Powerpoint.

Karlstad 30 mars

I Karlstad deltog Mora kommun och berättade om det helhetsgrepp som kommunen tagit kring tillgängliga lärmiljöer. Kommunens alla förskolor och skolor har använt sig och av och arbetar med värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning. Anne Lundberg Svensson, administrativ chef och Catarina Lund Särström, specialpedagog, representerade Mora kommun. Presentation (PDF-dokument, 2 kB)

Även Forshaga kommun deltog i Karlstad och berättade om hur värderingsverktyget används i kommunens systematiska kvalitetsarbetet. Madeleine Berglund, rektor och Malin Ängerteg, förskolechef representerade Forshaga. Presentation (PDF-dokument, 171 bytes)

Göteborg 4 april

I Göteborg berättade Mölndals Stad om det centrala stödet som systematiskt arbetats fram kring tillgänglig lärmiljö samt Lackarebäckskolans proaktiva elevhälsoarbete med konkreta exempel på elevers upplevelser av förändringar i den fysiska lärmiljön. Presentation (PDF-dokument, 583 bytes)

Även Alingsås kommun deltog under konferensen i Göteborg. Specialpedagogerna Lotta Larsson-Fros, Lena Pettersson och Malin Andreasson deltar och berättar om elevhälsans övergripande arbete i kommunens verksamheter. Presentation (PDF-dokument, 1 kB)

Malmö 6 april

Valdemarsro gymnasium deltog på konferensen i Malmö och berätta om sitt treåriga utvecklingsprojekt Med sikte på tillgänglig lärmiljö - resan och utmaningarna. Presentation (PDF-dokument, 349 bytes)

Även Sölvesborgs centrala elevhälsa finns på plats. De berättar om projektet En tillgänglig förskola för alla barn. Presentation (PDF-dokument, 375 bytes)

Umeå 4 maj

Ånge kommun berättade om hur de har arbetat med ett utvecklingsprojekt där fokus har varit att skapa tillgängliga lärmiljöer i förskolornas verksamheter oavsett barnens olikheter. Förskolechef Kristin Johansson deltar samt förskollärarna Anne Nordlander och Anna Carin Degerbo. Presentation (PDF-dokument, 1 kB)

Video

Publicerat måndag 12 november 2018