Klassrummet – ett rum för lärande

Anne-Marie Körling har många strängar på sin lyra. Hon har arbetat länge som lärare, hon skriver böcker, bloggar och är läsambassadör. Allt hon gör grundar sig i ett starkt engagemang för skolan och för elever i skolan. Under konferensserien Lyckas i lärandet deltar hon på alla orter utom i Göteborg, då finns hon med på film.

Vad ska du prata om på konferensen?

– Jag ska tala om undervisningen. Den som kommer genom dialog om innehållen. Att vara saklig och skapa allsidighet så att varje elev kan få utvecklas och upptäcka delaktighet i lärande.

Vad innebär en tillgänglig lärmiljö för dig?

– Att man är medveten om att eleven inte är problemet utan att eleven kan få hinder i det yttre som gör det svårt för eleven att delta och medverka. Som pedagog utgår jag alltid att eleverna vill vara med och att något hindrar dem när de inte kan vara med. Det är min uppgift att sänka trösklarna så att eleven kan vara med. Undervisningens innehåll ska både bekräfta och utmana. På ett rikt och nyanserat sätt.

Hur når vi dit?

– Genom att se till de elever vi har och att se till att möta eleverna med respekt och värdighet. Eleverna ska få vara aktörer i undervisningen genom att ges möjlighet att kommunicera, tänka och lära. Vi behöver stärka undervisningen och lärarens anpassningsförmåga då det gäller att ställa frågor och utveckla det lyssnande som möjliggör för följdfrågor. Anpassningen sker i mötet med innehåll och samtalet med eleven. Det handlar om relationer både till innehåll och till elever och att tänka i termer av att som lärare vara öppen för andra sätt att närma sig undervisningens innehåll och därigenom skapa beredskap att förändra i undervisningens tjänst. För och med eleverna.

Fem orter över hela Sverige

Konferensorterna är Stockholm, Karlstad, Göteborg, Malmö och Umeå. Konferensdokumentationen hittar du här.

Publicerat tisdag 11 april 2017