Illustration tillgänglighetspaketet

Lyckas i lärandet

Våren 2017 anordnades en konferens om tillgängliga lärmiljöer på fem olika orter i Sverige. Nedan hittar du filmer med några av de som medverkat under konferensen samt filmade föreläsningar från konferensen i Umeå den 4 maj.  

På varje konferensort har även två regionala exempel berättat om hur man arbetat för en mer tillgänglig lärmiljö. Alla presentationer hittar du på en samlingssida.

Bengt Persson, professor i specialpedagogik vid Högskolan Borås

Bengt Persson föreläser under rubriken Skolan och elevernas framtidstro. Han presenterar sin forskning kring inkludering i skolan och vad betyder och innebär både i Sverige och internationellt. Han deltar via film på alla orter utom i Göteborg, där deltar han på scenen.

Bengt Perssons presentation (PDF-dokument, 276 bytes)

Skolan och elevernas framtisdstro

Bengt Persson, professor i specialpedagogik vid Högskolan Borås. Föreläsningen visas under konferensen Lyckas i lärandet.

Anne-Marie Körling, Lärare, författare och läsambassadör

Anne-Marie kommer att föreläsa om klassrummets roll som ett rum för lärande. Frågor och följdfrågor följer lärandet. Undervisningen sker via innehåll. Att vara nyfiken på vem som lär och hur handlar om relation och respekt.

Läs mer i en intervju med Anne-Marie

Anne-Maries presentation (PDF-dokument, 2 kB) (PDF-dokument, 2 kB)​

Klassrummet - ett rum för lärande

Anne-Marie Körlings föreläsning under konferensen Lyckas i lärandet.

Ulf Pantzare, projektledare/utredare Skolinspektionen och Anna Sjölander, rådgivare SPSM eller AnnBrith Labraaten, rådgivare SPSM

Skolinspektionen har granskat om elever som riskerar att inte nå kunskapskraven eller har andra svårigheter i sin skolsituation med hjälp av extra anpassningar får en väl anpassad lärmiljö som utgår från deras förutsättningar och behov. Granskningen genomfördes tillsammans med SPSM och presenteras under konferensen. Ulf deltar via film medan Anna finns på plats i Stockholm, Karlstad och Umeå. AnnBrith finns på plats i Göteborg och Malmö.

Presentation (PDF-dokument, 402 bytes)

Skolans arbete med extra anpassningar

Ett filmat samtal mellan Ulf Pantzare, utredare på Skolinspektionen och Anna Sjölander, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Visas under konferensen Lyckas i lärandet

Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd Skolverket

Skolverket presenterar resultatet av en nationell enkätstudie riktad till skolhuvudmän för grundskolor, rektorer och specialpedagoger. Studien visar bland annat att alltför många huvudmän och skolor i realiteten inte ger tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön ska kunna vara pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig för elever med funktionsnedsättning.

Skolverkets presentation (PDF-dokument, 1 kB)

Fredrik Malmberg, Janna Törneman eller Ellionor Triay Strömvall (beroende på ort), Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har i 2016 års fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

Vår slutsats är att det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning. I grunden handlar det om att barn med funktionsnedsättning har samma rätt till en egen identitet, till utveckling och till skydd som alla andra barn.

BOs presentation (PDF-dokument, 796 bytes)

Ulrika Bertilsson, utredare på Diskrimineringombudsmannen

Bristande tillgänglighet i lärmiljön en form av diskriminering – om vikten av att utveckla en skola för alla.

DOs presentation (PDF-dokument, 317 bytes)

Julia Lind eller Jakob Amnér, Sveriges elevråd, SVEA

Sveriges elevråd, SVEA, deltar under konferenserna genom att ställa frågor till representanterna för de olika myndigheterna utifrån ett elevperspektiv.

Karin Kjellberg och Caroline Hammar båda projektledare DATE nya målgrupper, Handikappförbunden

Projektet DATE nya målgrupper har arbetat med att ta fram nya lärmaterial för alla åldersgrupper från förskola till gymnasiet. Materialen presenteras under konferensen.

DATEs presentation (PDF-dokument, 959 bytes)

Så skapar vi tillgängliga lärmiljöer

På alla konferensorter presenteras vårt värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning, ett verktyg för att kartlägga tillgängligheten i verksamheter.

Presentation Värderingsverktyget (PDF-dokument, 761 bytes)

Lackarebäckskolan

Elever på Lackarebäckskolan i Mölndal berättar om hur de varit med och skapat en mer tillgänglig fysisk lärmiljö.

Tankar om tillgängliga lärmiljöer

Lärare och elever på Alviksskolan i Stockholm berättar om hur de ser på tillgängliga lärmiljöer. Filmen visas på konferensen Lyckas i lärandet.

Pia Persson, rådgivare och projektledare SPSM

Pia har i sitt projekt kartlagt hur vårt värderingsverktyg används och hur användarna upplever att verktyget kan stödja i arbetet för en tillgänglig lärmiljö.

Presentation (PDF-dokument, 335 bytes)

Publicerat fredag 10 mars 2017 Granskat tisdag 5 september 2017