Handleda vidare, Arlanda och Göteborg

Inom satsningen Specialpedagogik för lärande arrangerades konferensen Handleda vidare i oktober 2019. Konferensen vände sig till dem som handleder inom satsningen och andra som handleder inom det specialpedagogiska området. Arrangörer var Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Arlanda 17 oktober

Göteborg 24 oktober

Publicerat tisdag 29 oktober 2019